Recykling farmy fotowoltaicznej a umowa dzierżawy – kto poniesie koszty?

Recykling i utylizacja paneli fotowoltaicznych to dość gorący temat. Często używany jest - błędnie - jako argument przeciwko instalacjom fotowoltaicznym. O tym, jak wygląda recykling w praktyce, pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów. Jednak warto poruszyć tę kwestię w odniesieniu do farm fotowoltaicznych. Pojawia się bowiem pytanie, kto zapłaci za recykling paneli z farmy fotowoltaicznej postawionej na wydzierżawionym gruncie.

Recykling farmy postawionej na wydzierżawionym gruncie – koszty poniesie rolnik?

Najkrócej na to pytanie można odpowiedzieć: nie. Obowiązek recyklingu spoczywa na przedsiębiorcy, który wprowadza panele na rynek, czyli w tym wypadku dzierżawcy. Wynika to między innymi z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obowiązek ten spoczywa na dzierżawcy nawet wtedy, gdy zapisów związanych z recyklingiem nie ma w umowie dzierżawy. Warto jednak pamiętać, że za dziesięć lub dwadzieścia lat, gdy umowy będą wygasać, przepisy mogą być inne. Ryzyko, że kosztami obciążony zostanie właściciel, jest jednak niewielkie. Z punktu widzenia właściciela gruntu ważne jest jednak, by umowa dzierżawy kompleksowo opisywała, co stanie się z instalacją po zakończeniu okresu dzierżawy. Najlepszym zapisem z punktu widzenia właściciela gruntu będzie taki, który zobowiąże dzierżawcę do usunięcia instalacji z gruntu, a w razie nie wywiązania się z tego obowiązku umożliwi właścicielowi usunięcie jej na koszt dzierżawcy. Eksperci podkreślają jednak, że nawet panele, których wydajność znacząco spadła, są wartościowe chociażby jako odpad elektryczny. Z recyklingu odzyskać można wiele cennych materiałów. Teoretycznie więc przedsiębiorcy nie będzie się opłacało porzucenie instalacji po zakończeniu okresu dzierżawy.

shutterstock 1916218912

Dzierżawa gruntów coraz popularniejsza wśród rolników

Temat jest o tyle istotny, że dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne staje się coraz popularniejsza, na przykład wśród rolników. To właśnie oni dysponują dużymi obszarami gruntów, na których takie farmy mogą powstawać. To doskonałe źródło dodatkowego dochodu pasywnego. Zyskują na takiej współpracy oczywiście również inwestorzy. Pozyskanie praw do odpowiednich gruntów jest dla nich podstawą do zrealizowania inwestycji w farmę fotowoltaiczną. Według ekspertów, do końca 2021 roku w polskiej energetyce ma przybyć ponad 2 GW nowych mocy z fotowoltaiki – farmy fotowoltaiczne będą w tym mieć bardzo duży udział.

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę fotowoltaiczną? A może szukasz najlepszych rozwiązań dla swojego gospodarstwa rolnego? Skontaktuj się z nami i poznaj wszystkie możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii. Dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania i przeprowadzimy Cię przez cały proces inwestycyjny!

Wróć do artykułów Umów się na spotkanie

Zapisz się do newslettera