Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego – jak to zrobić?

Teoretycznie zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego obsługującego daną sieć nie jest niczym skomplikowanym. Warto jednak dopilnować, by zebrać od razu wszystkie niezbędne dokumenty i odpowiednio je wypełnić. Oszczędzi to czasu i zbędnej “papierologii”.

Kto może przyłączyć mikroinstalację do sieci? 

Przyłączenie do sieci i wyprowadzanie do niej nadwyżek wyprodukowanej energii możliwe jest dla mikroinstalacji, których moc zainstalowana nie przekracza 50 kW. Dotyczy to nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale też na przykład małych turbin wiatrowych czy wodnych.

Zgłoszenie mikroinstalacji do Tauronu, PGE, Energi – co jest potrzebne? 

Zasadniczo zasady zgłaszania i przyłączania mikroinstalacji u poszczególnych dystrybutorów energii są podobne - szczegółowe informacje o wymaganiach można znaleźć na ich stronach internetowych.Cały proces bez trudu można przeprowadzić zdalnie, wysyłając skany lub czytelne fotografie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Potrzebne będą:

  • Druk zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. To najważniejszy dokument, w którym deklarujesz chęć przyłączenia swojej instalacji do sieci. Warto pamiętać, że każdy z dostawców energii posiada własny wzór zgłoszenia.
  • Schemat instalacji elektrycznej obiektu. Powinien on zawierać parametry techniczne urządzeń oraz przedstawiać sposób podłączenia mikroinstalacji. Część dystrybutorów posiada dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców zgłaszających mikroinstalacje. Schemat powinien być przygotowany oraz podpisany przez elektryka nadzorującego przyłączenie mikroinstalacji.
  • Specyfikacja techniczna, zawierająca charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci. Możliwe jest wykorzystanie w tym celu kart katalogowych urządzeń wytwórczych i przekształtników.
  • Dodatkowo od przedsiębiorców zgłaszających mikroinstalacje niektórzy dystrybutorzy mogą zażądać wydruku z KRS lub CEIDG.
  • Dostawca energii może także wymagać certyfikatów potwierdzających zgodność instalacji z wymaganiami określonymi w kodeksie sieci UE (Network Codes, NC) w zakresie wymagań dla generatorów (Requirements for Generators, RfG) i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG.

Czy muszę sam zgłaszać mikroinstalację? 

Nie! Możesz wyznaczyć w tym celu pełnomocnika - na przykład doradcę z firmy, która sprzedała Ci instalację. Wówczas do dokumentów dołączyć należy pełnomocnictwo, upoważniające do występowania w Twoim imieniu.

Nasi doradcy przeprowadzą Cię przez cały proces, od audytu energetycznego, po dobór odpowiednich komponentów i ich montaż, a skończywszy właśnie na opisywanym powyżej zgłoszeniu do zakładu energetycznego! Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz i umówisz na niezobowiązujące spotkanie.

Wróć do artykułów Umów się na spotkanie

Zapisz się do newslettera